Inspektorzy nadzoru budowlanego będą kontrolować ogrodzenia zakończone ostrymi elementami. Gdy stwierdzą, że są niezgodne z prawem, mogą nakazać rozbiórkę.

Niedawno ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Instytut Biologii Ssaków PAN wystąpili z apelem do rządu i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o zmianę przepisów i bardziej rygorystyczne egzekwowanie regulacji dotyczących stawiania ogrodzeń z ostrymi zakończeniami. Argumenty te przekonały GUNB.

– Postulaty te są jak najbardziej zasadne. W ramach podjętych działań GUNB wystosował stanowisko wraz ze wstępną analizą prawną i propozycjami zmian przepisów w tym zakresie, które przekazał do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, oraz pismo do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, a za ich pośrednictwem do podległych powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi podczas wykonywania czynności kontrolnych na ogrodzeniach zakończonych ostrymi elementami – odpowiedział GUNB na pytania DGP.

Ostro zakończone ogrodzenia o wysokości mniejszej niż 1,8 m są niezgodne z prawem, ale można je bez trudu kupić. Zwierzęta, próbując je pokonać, nierzadko giną w męczarniach. Eksperci postulują podwyższenie wysokości ogrodzeń, od której można umieszczać ostre elementy do 2,2 m oraz podawanie informacji o tym w zgłoszeniu budowy.©℗