Warunki techniczne, regulujące, jak i gdzie budować, które wejdą w życie 1 kwietnia, będą obowiązywać dłużej niż tylko do września. To jedna z konsekwencji zapowiedzianej przez rząd nowelizacji prawa budowlanego.

Założenia do projektu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które go przygotowuje, proponuje usunięcie 60-miesięcznego terminu utrzymującego w mocy rozporządzenia wydawane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), po którym miały zostać wydane nowe akty wykonawcze. Bez tej zmiany wchodzące w życie 1 kwietnia znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442), przestałoby obowiązywać najpóźniej 20 września 2024 r. Przesądzała o tym ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2240). Krótki czas, w jakim miały obowiązywać nowe przepisy, wywoływał niepewność wśród inwestorów. Perspektywa zmiany warunków technicznych dwa razy w roku sprawiała, że nie wiedzieli, jakimi przepisami się kierować, planując rozpoczęcie budowy. Ministerialna propozycja powinna ich uspokoić.

Projekt ma też doprecyzować zgłaszanie budowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 70 mkw. Resort chce, aby w nowej ustawie pojawił się przepis, który da organom architektoniczno-budowlanym podstawę do weryfikacji takiego zgłoszenia.

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających zgłoszenia. Znajdą się w nim m.in. bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m sześc. Zgłoszenie ma wystarczyć, by postawić kiosk o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 mkw. Katalog obiektów i robót na zgłoszenie ma też objąć instalowanie na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m.

Autorzy projektu chcą też poszerzyć katalog inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Zgodnie z projektem można będzie, bez formalności, stawiać maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m posadowione na gruncie. Te same ułatwienia mają dotyczyć szatni, zadaszenia ławek, a nawet niewielkich trybun przy boiskach.

Projekt reguluje również budowę przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 mkw. służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zostaną one zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane będzie zgłoszenie z obowiązkiem dołączenia dokumentacji technicznej, potwierdzającej bezpieczeństwo obiektu.©℗