Przewoźnik nie odpowiada za naruszenia praw pasażerów, jeśli samolot został przekierowany na inny port lotniczy z powodu konieczności usunięcia skutków powodzi – wynika z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dwoje pasażerów w 2014 r. wybrało się z biurem podróży do Egiptu. Lotnisko w Tabie, na którym mieli wylądować, było zamknięte z powodu powodzi. Samolot z siedmiominutowym opóźnieniem wylądował na zapasowym lotnisku w Szarm el-Szejk, a dalszą 128-kilometrową podróż pasażerowi odbyli autokarem. Tydzień później, w drodze powrotnej, zamiast wylecieć z Taby, znów musieli jechać do Szarm el-Szejk, by ostatecznie dotrzeć do Katowic z 37-minutowym opóźnieniem.

Klęska żywiołowa, która doprowadziła do uszkodzenia infrastruktury w Tabie, miała miejsce w maju 2014 r., a potwierdzenie rezerwacji lotów zostało wystawione trzy miesiące później. Z tego powodu pasażerowie odpowiedzialnością za zamieszanie obarczyli przewoźnika.

Ich stanowiska nie podzielił prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zaś skargi na jego decyzję oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Pasażerowie złożyli skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak zauważył NSA, przewoźnik w świetle unijnego rozporządzenia 261/2004 może zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli wykaże, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. NSA uznał też, że zmiana miejsca wylotu/przylotu bez istotnej zmiany trasy oraz czasu lotu nie uzasadnia twierdzenia o jego odwołaniu, można więc mówić jedynie o opóźnieniu. Co więcej, chociaż powódź miała miejsce trzy miesiące wcześniej, to – jak czytamy w uzasadnieniach dwóch wyroków – „przewoźnik lotniczy (ani też organizator – biuro podróży), nie miał żadnego wpływu na czas oraz tempo usuwania skutków klęski żywiołowej, ani też na efektywność działań podejmowanych w tym zakresie”.

NSA orzekł, że do naruszania praw pasażerów nie doszło, i oddalił skargi kasacyjne. ©℗

orzecznictwo