Reklama mojego wyrobu medycznego jest obecnie w dystrybucji. Emisja rozpoczęła się na początku kwietnia br., a jej koniec jest zaplanowany na 31 sierpnia br. W międzyczasie zmieniły się przepisy, zgodnie z którymi nowe przekazy reklamowe wspomnianych produktów mają zawierać m.in. ostrzeżenie „To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą”. Moja reklama nie zawiera takiej informacji. Czy zatem może być dalej rozpowszechniana?

Odpowiedź jest krótka – nie. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 817), które zaczęło obowiązywać 13 maja br., przekazy reklamowe wyrobów medycznych, których rozpowszechnianie rozpoczęto przed wejściem w życie wspomnianego aktu wykonawczego, mogły być emitowane w pierwotnej formie tylko do 30 czerwca br. Do tego czasu przedsiębiorcy mieli czas na usunięcie lub dostosowanie do nowych przepisów dostępnych dla odbiorców materiałów reklamowych. Jeśli od 1 lipca nadal rozpowszechniają sprzeczne z przepisami materiały reklamowe, może zostać im wymierzona kara – nawet do 5 mln zł. Również art. 143 ustawy o wyrobach medycznych nie pozwala na utrzymanie w obrocie reklamy udostępnianej przed wejściem w życie nowych przepisów, bez względu na to, czy ich rozpowszechnianie rozpoczęto 10 lat, czy miesiąc temu.

A zatem treści wymagające usunięcia mogą znajdować się zarówno na stronach internetowych, mediach społecznościowych czy na kanale na YouTubie. Należy więc usunąć wszystkie filmy reklamowe, które znajdują się na koncie danego podmiotu, a które nie spełniają wymogów nowej rzeczywistości prawnej. ©℗