Liczba incydentów cyberbezpieczeństwa wzrosła w pierwszym półroczu ponaddwukrotnie w porównaniu z sytuacją w analogicznym okresie ub.r. Od 1 stycznia do 29 czerwca br. krajowy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CERT Polska), działający w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, obsłużył ponad 39,1 tys. nowych incydentów.

Incydent cyberbezpieczeństwa to zdarzenie mające niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo – jak przechwycenie haseł do poczty elektronicznej, kradzież danych firmy czy zablokowanie jej serwerów. Z kolei zagrożeniem cyberbezpieczeństwa jest sytuacja – np. otrzymanie wiadomości e-mail z podejrzanym załącznikiem lub SMS z nieznanego numeru – która może do incydentu doprowadzić. Takich zagrożeń zgłoszono do CERT Polska w pierwszym półroczu przeszło 144,6 tys. – o 22,5 proc. więcej niż w ub.r. Ataków na podmioty publiczne, w tym administrację publiczną, było trzy razy więcej niż przed rokiem. Najwięcej incydentów cyberbezpieczeństwa – blisko 13,3 tys. – odnotowano w sektorze handlu hurtowego i detalicznego. To prawie siedem razy więcej niż w ub.r. Największy wzrost liczby incydentów – niemal 16-krotny – dotyczy jednak drugiego najczęściej atakowanego sektora gospodarki – tj. infrastruktury rynków finansowych (niemal 6,9 tys.). Natomiast w mediach, które rok temu odnotowały najwięcej incydentów, ich liczba spadła o 15 proc. Spadek, o prawie jedną czwartą, dotyczy też sektora poczty i usług kurierskich. Mimo wzrostu ogólnej liczby cyberincydentów zmniejszyła się – o połowę – liczba zdarzeń klasyfikowanych jako poważne, w tym dotyczących bankowości i infrastruktury rynków finansowych.

Handel pod ostrzałem cyberprzestępców / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Oprac. Elżbieta Rutkowska