Prostsza procedura przystępowania do klastrów energii, czyli porozumień pomiędzy małymi podmiotami wytwarzającymi wspólnie prąd z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, nałożenie na dystrybutorów obowiązku odkupienia ciepła wytworzonego w małych instalacjach zielonej energii oraz premiowanie biometanu jako paliwa gazowego – to zmiany, które znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Jak wskazuje resort klimatu i środowiska, który odpowiada za projekt, obecne regulacje nie zapewniają skutecznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zmiany w prawie są konieczne z uwagi choćby na zobowiązania unijne, wśród nich należy wymienić dyrektywę UE nr 2018/2001, której częściowe wdrożenie ma zapewnić nowelizowana ustawa. Rozwiązania dotyczące biometanu i klastrów energii stanowią ponadto kamień milowy zawarty w Krajowym Planie Odbudowy.

Nowelizacja przewiduje ustanowienie czytelnych zasad, zgodnie z którymi będą zawierane porozumienia o utworzeniu klastra energii. Ma to zachęcić małych i średnich przedsiębiorców do wspólnego wytwarzania zielonej energii i zapewnienia sobie samowystarczalności. Klastry energii mają być kluczowym rozwiązaniem w tym sektorze gospodarki na szczeblu lokalnym, czytamy w uzasadnieniu projektu.

Klaster energii może obejmować obszar maksymalnie powiatu albo kilku sąsiadujących ze sobą gmin. Do jego powstania jest konieczne podpisanie przez strony porozumienia. Wpis do specjalnego rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie będzie obligatoryjny, ale będzie wiązała się z nim możliwość dostania wsparcia od państwa oraz uzyskania wynagrodzenia za odciążanie głównego dystrybutora energii w godzinach szczytu.

Uregulowanie wytwarzania biometanu to kolejny ważny element, który znalazł się w projekcie. Resort klimatu zaproponował ustawową definicję tego rodzaju paliwa oraz wskazał na konieczność zarejestrowania się producentów biometanu. Podobny rejestr będzie wymagany w przypadku tzw. biogazu rolniczego. Przejrzysta procedura ma zachęcić nowe podmioty do zainwestowania w ten sektor. Mniej uciążliwe ma być także ubieganie się o przyłączenie instalacji wytwarzającej biometan do sieci gazowej.

Mniejsze podmioty oraz osoby prywatne produkujące ciepło przy użyciu OZE zyskają pewność zakupu nadmiaru wyprodukowanej przez siebie energii termicznej przez sieć ciepłowniczą. Dotychczasowe regulacje przewidywały odmowę nabycia w przypadku, gdy stosowano instalację spalania wielopaliwowego.©℗