Przewodniczący KRRiT przypomina twórcom zamieszczającym swoje filmiki na platformach udostępniania treści video o trwającym od 1 lutego 2022 r. ogólnoeuropejskim obowiązku zgłoszenia swoich usług do wykazu prowadzonego przez europejskie organy regulacyjne do spraw mediów – podano w przesłanym PAP w komunikacie KRRiT.

Jak przypomniano, obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o audiowizualnych usługach medialnych, z dnia 14 listopada 2018 r., ze względu na zmianę sytuacji na rynku, co automatycznie wymusiło nowelizację Ustawy o radiofonii i telewizji.

Elementami nowelizacji było objęcie regulacjami ustawowymi platform wymiany plików wideo (VSP) takich jak np.: Cda.pl, WGRANE, Zaq2.pl oraz rozszerzenie dotychczasowych regulacji dotyczących audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VoD) jak np.: NETIA VOD, ORANGE TV czy POLSAT GO. „Dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie zostali objęci obowiązkiem zgłoszenia swoich usług do wykazu prowadzonego przez organy regulacyjne do spraw mediów” – podkreślono w informacji.

Obowiązkiem tym zostali objęci także twórcy prowadzący działalność audiowizualną i publikujący swoje utwory w ramach platform video (m.in. YouTube, TikTok, Facebook, itp.), którzy prowadzą działalność gospodarczą w sposób zarobkowy, ciągły i zorganizowany. „Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców: +nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej+” - wyjaśniono w komunikacie.

„Jeśli ktoś jest amatorem, hobbystą, nie zarabia na swoich produkcjach audiowizualnych, nie ma z tego tytułu żadnych dochodów, to nie musi zgłaszać się do wykazu dostawców VOD i VSP” - powiedziała PAP w lutym 2022 r. rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez skrzynkę EPUAP, pocztą lub za pośrednictwem strony internetowej KRRiT.: https://www.gov.pl/web/krrit/formularze-zgloszenia-o-dokonanie-wpisu (PAP)

szuk/ pat/