W stosunku do sześciu pozostałych kontrolowanych firm prezes urzędu odstąpił od wymierzenia sankcji pieniężnej, ponieważ one same padły ofiarą zatorów płatniczych. Każda z firm zalegała z płatnościami wobec kontrahentów w ciągu ostatnich trzech badanych miesięcy na kwotę ponad 5 mln zł.
Przypomnijmy, że od 8 grudnia 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W 2023 r. na podstawie zmienionych przepisów prezes UOKiK podejmie kolejne działania w obszarze walki z zatorami płatniczymi.