Dyrektywa cyfrowa, towarowa i Omnibus. Znowelizowane przepisy prawa konsumenckiego, które przeszły prawdziwą rewolucję ostatecznie przesądzają, że pewne działania, które były dotychczas dość powszechne, łamią prawo.

Od początku roku, w dwóch równolegle obowiązujących nowelizacjach prawa konsumenckiego wprowadzono zarówno regulacje wynikające z trzech unijnych dyrektyw (towarowej, cyfrowej, a także Omnibus), jak i autorskie przepisy prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zresztą on sam zaledwie dwa tygodnie po wejściu w życiu nowych przepisów, poinformował już o pierwszych działaniach na podstawie nowego prawa.

Na łamach DGP na bieżąco informowaliśmy m.in. o tym, że znika pojęcie rękojmi w stosunku do konsumentów, ale przedsiębiorcy nadal mogą się nim posługiwać. Wskazywaliśmy również, że osoby kupujące na pokazach są już chronione przez tzw. naciąganiem. Teraz z kolei przekazujemy kolejną solidną dawkę wiedzy – praktyczne kompendium dla konsumentów i prowadzących handel (zarówno stacjonarny, jak i on-line).

W jutrzejszym numerze tygodnika Firma i prawo podpowiadamy na praktycznych przykładach, jak przedsiębiorcy mają informować konsumentów o najniższej cenie danego produktu. Czy mogą określać ją np. ceną preferencyjną? Czy każde ogłoszenie o obniżce cen towaru musi podawać też najniższą cenę z okresu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki?

Przedstawiamy też, jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec konsumentów, gdy zamieszcza opinie o oferowanych produktach oraz rekomendacje. Obecnie zakazane jest bowiem m.in. zamieszczenie takich nieprawdziwych stwierdzeń czy zlecanie innej osobie publikacji takich informacji. Podobnie jest z manipulowaniem opiniami np. poprzez publikowanie wyłącznie pozytywnych i usuwanie negatywnych komentarzy. Co grozi za niedostosowanie się do obowiązujących reguł? I czy możliwe jest wprowadzanie na różne rynki z pozoru „tych samych produktów”, jednak różniących się np. składem?

O tych i innych kwestiach dotyczących prawa konsumenckiego, czytelnicy będą mogli przeczytać w jutrzejszym dodatku dla prenumeratorów Firma i Prawo - https://edgp.gazetaprawna.pl/ i na gazetaprawna.pl