Zarówno Urząd Ochrony Danych Osobowych, jak i sąd doszły do wniosku, że e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji klienta należy traktować jako marketing. Zdaniem UODO nie oznacza to jednak konieczności uzyskania od klienta zgody marketingowej - firma może przetwarzać dane na podstawie uzasadnionego interesu. Sąd był bardziej restrykcyjny i doszedł do wniosku, że zgoda może się okazać konieczna.
Sprawa toczyła się na skutek skargi klientki, która zrobiła zakupy za pośrednictwem internetu. Co istotne, przy zakładaniu konta nie zaznaczyła zgody marketingowej. A właśnie za marketing uznała e-maila z prośbą o ocenę dokonanych zakupów. Klientka przesłała pytanie o to, kiedy - według firmy - miała wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych. Sprzedawca odpowiedział, że traktuje to jako sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych, co wcześniej czynił na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Klientka nie zgodziła się z takim podejściem i wniosła skargę do prezesa UODO.