Takie wnioski płyną z opublikowanego niedawno postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod koniec września 2022 r. wyraził on zgodę na dokonanie przez prezesa UOKiK przeszukania w spółce. Celem było znalezienie materiałów mogących stanowić dowód w sprawie dotyczącej zmowy cenowej. Na podstawie tej zgody urzędnicy przez sześć dni prowadzili przeszukanie w siedzibie firmy.