Jak dodano, w ramach postępowania wyjaśniającego wezwania do przekazania informacji i niezbędnych dokumentów otrzymało 87 przedsiębiorców, a wobec jednego toczy się już postępowanie wyjaśniające.

Reklama

Urząd wskazał, że "obecne warunki ekonomiczne, a w szczególności wysoka inflacja sprawiają, że przedsiębiorcy podejmują działania mogące negatywnie oddziaływać finansowo na konsumentów".

Reklama

Jak podał Urząd, mimo że ustawa deweloperska nie zakazuje posługiwania się klauzulami waloryzacyjnymi, to zdaniem Prezesa Urzędu, należy ostrożnie podchodzić do tego typu postanowień w umowach.

"Umowy powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulować stosunki pomiędzy stronami. Konsumenci mają prawo wiedzieć, jakie zobowiązanie zaciągają, na jakie konkretne warunki wyrażają zgodę. Uprawnienia dewelopera do zmiany ceny nie mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez niewspółmierne obciążenie konsumentów skutkami zmian warunków ekonomicznych na rynku" - mówił, cytowany w komunikacie UOKiK, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jednocześnie UOKiK podkreślił, że zmienność rynku i wahania cen są charakterystyczne dla branży nieruchomości. "W obliczu wysokiej inflacji, kosztów materiałów budowlanych i wykonawstwa oraz wiążącymi się z tym możliwymi opóźnieniami, deweloperzy mogą próbować szukać zabezpieczenia przed utratą rentowności inwestycji" – ocenił Urząd. Zdaniem UOKiK nie powinno to jednak odbywać się kosztem konsumentów, poprzez przerzucanie na nich negatywnych skutków złożonej sytuacji gospodarczej.

"Każdorazowo będziemy badać zapisy umowne dotyczące klauzul waloryzacyjnych pod kątem ich abuzywności, a konsumentom radzimy bardzo dokładnie analizować podpisywane dokumenty" – powiedział, cytowany, Chróstny.

Urząd przypomniał, że to kolejne działanie Prezesa UOKiK sprawdzające stosowanie klauzul waloryzacyjnych przez przedsiębiorców. Od września Urząd prowadzi także postępowanie wyjaśniające w sprawie klauzul inflacyjnych wprowadzanych przez operatorów komórkowych - podano. (PAP)

amac/ pad/