Sprawy dotyczyły zarejestrowanych przez spółkę ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. dwóch wzorów wspólnotowych przedstawiających części techniczne do pilotów zdalnego sterowania. Chodziło o dwie płytki oraz łączącą je taśmę i płytę drukowaną zawierającą komponenty elektroniczne. Ich funkcją techniczną jest odcięcie zasilania elektrycznego z baterii, gdy pilot nie jest używany.
Czeska firma ESSAtech złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o unieważnienie obu wzorów polskiej spółki. Wydział unieważnień odrzucił ten wniosek. Uwzględniła go jednak izba odwoławcza. Oceniła, że cechy zarejestrowanych wzorów są podyktowane wyłącznie funkcją techniczną rozpatrywanego produktu.