W wykazie prac legislacyjnych rządu zostały opublikowane założenia ustawy nowelizującej m.in. ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 446). Zmiany mają wdrożyć w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidziane przez unijną dyrektywę 2020/1828, która została uchwalona w 2020 r. i którą państwa członkowskie powinny zacząć stosować od 25 czerwca przyszłego roku.