W obliczu obecnych warunków rynkowych i dynamicznych zmian w gospodarce, budowanie przewagi konkurencyjnej wymaga tworzenia i skutecznego wdrażania innowacji. Aby dobrze przygotować pracowników do zarządzania tymi procesami, niezbędne jest ciągłe poszerzanie wiedzy. Pomaga w tym udział w programach szkoleniowo-doradczych takich jak Akademia Menadżera Innowacji. Jest on dofinansowany ze środków europejskich.

W świecie ciągłych zmian tempo implementacji innowacji w biznesie jest niezwykle szybkie. Wymaga to od menadżerów wysokich kompetencji, m.in. w zakresie zarządzania procesami. Identyfikacja interesariuszy, tworzenie struktur organizacyjnych dla strategii innowacji czy rozwijanie i wykorzystywanie zasobów w celu wspierania ich oraz finansowania – to tylko niektóre z wyzwań związanych z innowacjami, które wymagają ustrukturyzowanej wiedzy zarządczej, by skutecznie podnosić konkurencyjność firmy.

Piąta edycja programu

Konieczność wspierania firm w procesach adaptacji do warunków rynkowych dostrzega Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która oferuje kompleksowy program szkoleniowo-doradczy podnoszący kompetencje pracowników. Akademia Menadżera Innowacji (AMI) adresowana jest do kadr menadżerskich średniego oraz wyższego szczebla i ma na celu podniesienie kompetencji niezbędnych do zarządzania innowacjami w organizacji.
Program Akademii składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej oraz doradczej i obejmuje sześć obszarów tematycznych: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał biznesowy, procesy. Udział w AMI może wziąć każda firma, bez względu na branżę i wielkość, bowiem do programu rekrutowane są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i MŚP, które zgłaszają od dwóch do czterech pracowników.
W obecnej piątej edycji zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada. Sam program ma trwać od stycznia do czerwca 2023 r.

– Wspieramy firmy, które stawiają na rozwój poprzez innowacje. Nowatorski program Akademii Menadżera Innowacji został opracowany wspólnie z najlepszymi praktykami biznesu. Wykładowcami, metodykami i warsztatowcami są uznani eksperci, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP.
Część teoretyczna AMI realizowana jest podczas zjazdów, uczestnicy biorą udział w wykładach i warsztatach. Część praktyczna odbywa się w firmie lub w formie spotkań zdalnych z doradcą, podczas których uczestnicy przekładają uzyskaną wiedzę teoretyczną na praktykę funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.
Udział w Akademii jest współfinansowany ze środków europejskich, a kwota wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalny możliwy poziom dofinansowania wynosi 80 proc. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50 proc. w przypadku dużych firm. Udział własny może zostać zmniejszony w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników AMI w ramach części szkoleniowej projektu.

Poza korzyściami szkoleniowymi program Akademii wspierany jest wieloma działaniami dodatkowymi, takimi jak badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC). Na jego podstawie zostaną przygotowane wytyczne dotyczące obszarów, na które przedsiębiorstwo powinno położyć nacisk podczas programu. Udział w procesie diagnostycznym pozwala przedstawicielom firmy lepiej zrozumieć, jak funkcjonują innowacyjne przedsiębiorstwa oraz znaleźć sposób na eliminowanie luk kompetencyjnych w firmie.

Poza tym każdy z uczestników otrzymuje dostęp do bazy wiedzy, w której znajdują się dodatkowe materiały szkoleniowe, a po ukończeniu Akademii –certyfikat poświadczający nabycie kompetencji z zakresu wdrażania innowacji.
– AMI to program, który został zaprojektowany tak, żeby przynieść korzyść firmom, które chcą się zmieniać, budować nowe produkty lub usługi i szukają sposobu na to, żeby cyfrowa transformacja i innowacja wsparły je w tej ewolucji – mówi Agnieszka Lewandowska, doradca AMI.
Dzięki udziałowi w Akademii można nauczyć się, jak świadomie pozyskiwać innowacje wśród pracowników, następnie w jaki sposób oceniać pod względem ekonomicznym zasadności ich wdrożenia, a na końcu jak skutecznie takie innowacje wdrażać.

Wiedza to podstawa

Według Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, prowadzonego przez PARP, pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi przeszkodę w podejmowaniu działalności innowacyjnej – w 2022 r. wskazało na nią aż 65 proc. innowacyjnych firm.
Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki i pozwalają odważnie patrzeć w przyszłość, kształtowanie kultury innowacji oraz zarządzanie cyklem innowacyjnym w firmie to już obowiązek. Do zarządzania tymi procesami niezbędne są nie tylko fundusze, zespół inżynierów czy prace badawczo-rozwojowe, lecz przede wszystkim skuteczna strategia, która pozwoli osiągnąć biznesowe cele. U podstaw tych działań strategicznych leży także zdobywanie wiedzy o procesach innowacyjnych, dzięki którym implementacja rozwiązań nabiera właściwe tempo i kierunek rozwoju.
Dzięki szkoleniom i doradztwie strategicznym w ramach AMI proces kształcenia menadżerów innowacji nowej generacji przyspiesza, co przyczynia się do rozwoju innowacyjnych firm w Polsce.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

BACH
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe