Sprawy zaczęły się, gdy w 2019 r. do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wpłynęły wnioski pani Katarzyny Kaczorowskiej o rejestrację znaków towarowych: słownego oraz graficznego, zawierających słowo „MAESELLE”. Oznaczenia miały być stosowane na produktach z klasy 3 (odnoszącej się do szerokiego asortymentu kosmetyków) oraz klasy 35 (dotyczącej sprzedaży produktów kosmetycznych).
W styczniu 2020 r. sprzeciw wobec rejestracji znaków zgłosił największy kanadyjski producent kosmetyków, Groupe Marcelle Inc. Powołał się na posiadane przez siebie oznaczenia graficzne i słowne „MARCELLE”, zarejestrowane w klasie 3.