Wielu przedsiębiorców działających na krajowym rynku zamierza uzyskać patent na swój produkt, aby uchronić się przed ewentualnymi nieuczciwym praktykami konkurencji. Ile wynoszą opłaty za uzyskanie krajowego patentu i jak długo trwa postępowanie?

Piotr Godlewski rzecznik patentowy JWP Rzecznicy Patentowi / Materialy prasowe
Zgłoszenie patentowe, którego należy dokonać w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), podlega obowiązkowej opłacie urzędowej. Takie zgłoszenie można przesłać w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Z danych UPRP wynika, że zdecydowana większość zgłoszeń trafia do tego urzędu w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, że forma dokonania zgłoszenia ma również wymiar finansowy. Otóż podstawowa opłata za zgłoszenie patentowe dokonane w formie papierowej - do 20 stron i dwóch kategorii wynalazku - wynosi 550 zł. Jeżeli natomiast dokona się takiego samego zgłoszenia w formie elektronicznej, to trzeba zapłacić tylko 500 zł. W przypadku zatem dokonania kilku zgłoszeń patentowych w formie elektronicznej można poczynić pewne oszczędności.
Przy okazji warto zaznaczyć, że w przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy - Prawo własności przemysłowej znalazł się m.in. przepis, z którego wynika, że po wejściu w życie zmian nie będzie już możliwości przesyłania zgłoszeń patentowych za pośrednictwem faksu. To z pewnością spowodowałoby dalsze zwiększenie liczby zgłoszeń w wersji elektronicznej.
Istotne jest to, że wspomniana opłata urzędowa wnoszona do UPRP pokrywa w całości wszystkie etapy postępowania - aż do momentu wydania decyzji w sprawie danego patentu. Obejmuje ona bowiem następujące opłaty: za zgłoszenie, za publikację, za poszukiwanie i sporządzenie z niego raportu oraz za badanie merytoryczne. W porównaniu z innymi krajami opłata urzędowa za zgłoszenie patentowe w Polsce, obejmująca wszelkie czynności UPRP aż do czasu wydania decyzji, jest jedną z najniższych w Europie.
Jeżeli chodzi o długość postępowania patentowego, może ono średnio trwać od trzech do pięciu lat. Jednak zdarzają się przypadki, gdy patent udaje się uzyskać znacznie szybciej, nawet w dwa lata.
Not. KT