odpowiada dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW
Zgodnie z przepisami członek zarządu spółki z o.o. może zostać odwołany uchwałą wspólników „w każdym czasie”. Jednak prawo spółki do swobodnego odwoływania członków jej zarządu „w każdym czasie” oznacza dopuszczalność rozwiązania w dowolnej chwili jedynie stosunku organizacyjnego. Takie odwołanie nie musi być uwarunkowane wystąpieniem jakiejkolwiek przyczyny i może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia (nawet nie z upływem dnia, w którym dokonano odwołania). Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy w samym akcie odwołania zostanie określony termin zakończenia sprawowania funkcji w zarządzie.
Warto też podkreślić, że odwołanie jest skuteczne nawet wtedy, gdy wiadomość o tym nie dotarła do zainteresowanej osoby. Wskazane jest jednak następcze powiadomienie jej o odwołaniu. Ponadto w celu uniknięcia ewentualnych niekorzystnych skutków dla spółki należy również niezwłocznie wystąpić o wykreślenie byłego już członka zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego.