Sandra Linek-Petka, senior associate w Olesiński & Wspólnicy
Instytucja doradcy rady nadzorczej zostanie wprowadzona na mocy nowelizacji ustawy z 9 lutego 2022 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która wejdzie w życie już 13 października. Dzięki niej rada nadzorcza w celu zbadania określonej sprawy – dotyczącej działalności spółki lub jej majątku – czy też przygotowania analiz i opinii będzie mogła powierzyć pewne działania zewnętrznemu specjaliście. A to oznacza, że zewnętrzny podmiot będzie miał dostęp do dokumentów i informacji o spółce – też tych zawierających tajemnicę przedsi ębiorstwa