Andrzej Paterek Von Sperling, prawnik i historyk
Pod określeniami „sepowskie” bądź „SEP” powszechnie znane są uprawnienia i egzaminy państwowe z zakresu obsługi sieci oraz urządzeń i instalacji w branży elektrycznej (grupa G1), ciepłowniczej (grupa G2) i gazowniczej (grupa G3). Niemal nikt nie zna ich fachowej nazwy. Nie posługują się nią nawet sądy, skrótowo orzekając o „kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach SEP”, „kursach SEP”, „uprawnieniach SEP” (np. wyrok SN z 13 kwietnia 2000 r., sygn. akt I PKN 600/99).
Co do zasady podjęcie na terytorium RP zatrudnienia polegającego na wykonywaniu czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci wymaga uzyskania uprawnień określonych ustawą – Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 ze zm.) oraz rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie o identycznym tytule wydane przez ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej.