Mimo wielu orzeczeń kwestionujących możliwość nakładania na firmy telekomunikacyjne obowiązku retencji danych polskie przepisy niezmiennie taki wymóg stawiają. Telekomy muszą przez rok przechowywać dane pozwalające ustalić nie tylko, do kogo dzwoniliśmy, lecz także gdzie w tym czasie przebywaliśmy. Policja, Straż Graniczna, KAS, ABW, CBA i kilka innych służb ma zaś do nich nieskrępowany dostęp, bez jakiejkolwiek kontroli.