Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał ostrzeżenie konsumenckie i postawił zarzut założenia, prowadzenia oraz propagowania systemu promocyjnego typu piramida spółce International Market Live, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku. Grozi jej kara do 10 proc. rocznego obrotu.

Podmiot prowadzi platformę IM Academy, na której sprzedaje pakiety edukacyjne (tzw. akademie) zawierające materiały z dziedziny finansów oraz e-commerce. Aby uzyskać dostęp do pojedynczej akademii, użytkownik musi wpłacić w pierwszym miesiącu prawie 235 dol., a w kolejnych prawie 175 dol.
Zdaniem Tomasza Chróstnego, cytowanego w komunikacie urzędu, głównym celem spółki jest jednak prowadzenie programu partnerskiego. Konsumenci mogą zawrzeć tzw. Umowę Niezależnego Przedsiębiorcy IM i co miesiąc uiszczać opłatę w wysokości 16,70 dol., dzięki czemu mogą czerpać korzyści uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków do systemu.
– Analiza zgromadzonego materiału, w tym sygnałów konsumenckich, wskazuje, że organizator systemu i osoby promujące platformę IM Academy nastawione są przede wszystkim na marketing i pozyskiwanie nowych członków – tłumaczy prezes UOKiK. Dodaje, że działalność edukacyjna tworzy jedynie pozory legalności projektu, maskując faktyczny cel, jakim jest pozyskiwanie pieniędzy od użytkowników platformy.
Prezes urzędu przypomina, że systemy promocyjne typu piramida są prawnie zakazane jako nieuczciwa praktyka rynkowa. Polegają one na tym, że konsument jest namawiany do udziału w projekcie w zamian za obietnicę wynagrodzenia lub innych korzyści, które są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia do systemu kolejnych osób, a nie od sprzedaży czy konsumpcji produktów. Takie systemy maskowane są często hasłami: „program”, „inwestycje”, „zarabianie w internecie”, „zarabianie w domu”, „platforma reklamowa”. Przykrywką dla nieuczciwej działalności bywają inwestycje w tokeny, kryptowaluty, pakiety edukacyjne, apartamenty itp.
Pod koniec stycznia br. prezes UOKiK ukarał m.in. spółkę NTIM z Wrocławia, która promowała w Polsce platformę Rockwall Investments. Serwis miał służyć do kopania kryptowalut, a jego twórcy obiecywali zysk w wysokości nawet 20-krotności wpłaconej sumy. W praktyce jednak projekt był piramidą finansową, w której wypłaty za namawianie kolejnych osób pochodziły z pieniędzy pozyskanych nowych i dotychczasowych użytkowników. Sankcje otrzymali także członkowie zarządu spółki, którzy umyślnie dopuścili do naruszeń.
Wcześniej, w grudniu 2021 r. Tomasz Chróstny nałożył ok. 740 tys. zł kar na trzech naganiaczy, czyli osoby namawiające do inwestowania w piramidy finansowe: FutureNet, FutureAdPro oraz NetLeaders. ©℗