Stanowisko organizacji dotyczy dwóch projektów ustaw wprowadzających spore zmiany w przepisach dotyczących praw konsumenta. Obydwa czekają obecnie w Sejmie na I czytanie. Mimo że nowelizują one ten sam akt prawny i w znacznej części służą implementacji przepisów unijnych, to w ramach rządowego procesu legislacyjnego były procedowane odrębnie.
Pierwszy projekt, przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości, przenosi do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywy 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Drugi, autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, służy transponowaniu dyrektywy 2019/2161, znanej jako dyrektywa Omnibus. Polska jest już spóźniona z implementacją wszystkich trzech dyrektyw: termin w przypadku pierwszych dwóch upłynął 1 stycznia br., w przypadku ostatniej – 28 maja.