Sprawa dotyczyła francuskiej spółki Les Éditions P. Amaury posiadającej prawa związane z Ballon d’Or (nagrodą przyznawaną najlepszemu piłkarzowi roku, w Polsce znaną pod nazwą Złota Piłka). W 2006 r. podmiot zarejestrował w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oznaczenie słowne „BALLON D’OR” jako unijny znak towarowy. Rejestracja dotyczyła m.in. usług telekomunikacyjnych, materiałów drukowanych, książek, magazynów, a także usług polegających na organizacji zawodów sportowych i wręczaniu nagród, usług rozrywkowych, transmisji i montażu programów telewizyjnych, produkcji spektakli lub filmów, publikacji książek, magazynów, czasopism lub gazet.
W 2017 r. brytyjska spółka Golden Balls złożyła w EUIPO wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspomnianego znaku towarowego z powodu jego nieużywania. Przypomnijmy, że wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się, gdy w ciągu pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany.