[1] W części 1 przedsiębiorca podaje tylko swoje podstawowe dane. Nie jest tutaj potrzebne wskazywanie firmy czy przedmiotu działalności gospodarczej. Ma to znaczenie praktyczne: w sytuacji, gdyby w przyszłości zmieniła się firma (nazwa działalności) lub PKD, nie będzie potrzeby aktualizowania zgłoszenia zarządcy sukcesyjnego.
[2] Wskazujemy, kto składa wniosek.