Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak zwrócił uwagę szef resortu technologii i rozwoju propozycje zmian poprzedziła analiza istniejących w polskim systemie prawa utrudnień. To m.in. długie i czasochłonne procedury czy zbyt rzadkie korzystanie z tzw. milczącej zgody - wskazał.

"Tarcza Prawna to nasza odpowiedź na te utrudnienia. Poza tym wdrożenie Tarczy to jeden z parametrów, które musimy spełnić, by móc korzystać ze środków KPO" - zaznaczył Waldemar Buda.

Reklama

Zwrócił uwagę, że jest to kolejny pakiet zmian znoszących bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. "Chcemy, by było bardziej cyfrowo, szybciej i prościej" - stwierdził.

Odnosząc się go głównych założeń tarczy prawnej szef MRiT, podkreślił, że projekt składa się z szeregu propozycji. "To przede wszystkim usprawnienie i racjonalizacja postępowań m.in. przez upowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy, ale i elektronizacja procedur czy zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala" - powiedział Waldemar Buda.

"Poza tym chcemy promować stosowanie prostych formularzy urzędowych, składanie ich drogą elektroniczną, ale i rezygnację z druków urzędowych, gdy są zbędne" - dodał.

Zdaniem Budy pozytywne skutki tych rozwiązań "będą widoczne już w III kwartale tego roku". Jak ocenił, zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatele będą mogli korzystać z rozwiązań przewidzianych w tarczy prawnej zaraz po jej wejściu w życie.

Buda stwierdził, że "ograniczenie i zmniejszenie nadmiernych obciążeń wpłynie korzystnie na wszystkich uczestników życia gospodarczego, jak również na rynek pracy". To z kolei, w opinii ministra, może przełożyć się na wzrost zatrudnienia w firmach.

Szef MRiT podkreślił, że na nowych rozwiązaniach skorzystają również zwykli obywatele, ponieważ "zmiany przyczynią się do łatwiejszego kontaktu z urzędem i przyczynią się do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw".

Pytany o koszt wprowadzenia tarczy, Buda wskazał: "Nie mówimy o kosztach, a o oszczędnościach w administracji i oszczędności czasu obywateli, którzy nie będą musieli odwiedzać urzędu, by załatwić swoją sprawę".

Resort zakłada, że tarcza prawna wejdzie w życie w III kwartale br. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco