Implementacja unijnej dyrektywy Omnibus wiąże się przede wszystkim z koniecznością aktualizacji obowiązków informacyjnych oraz zmianą niektórych procedur konsumenckich. Wbrew pozorom zmiany te nie będą ograniczały się wyłącznie do uzupełnienia regulaminów. Wymagać mogą ingerencji w całą strukturę sklepu internetowego, a także weryfikacji polityki cenowej i reklamowej.
Wydaje się, że najbardziej problematyczna będzie koordynacja ewentualnych zmian. Przykładowo dostosowanie komunikatów dotyczących ceny i promocji wymaga podjęcia decyzji biznesowej, a następnie wdrożenia informatycznego, a nawet zmian graficznych.