Ukrócenie procederu tworzenia fałszywych opinii i reklamowania oszukańczych promocji oraz zwiększenie przejrzystości pozycjonowania ofert w internecie - to główne cele nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC86), której projekt wczoraj przyjęła Rada Ministrów.