Nawet jeżeli porównywane oznaczenia są do siebie podobne tylko w nieznacznym stopniu, to i tak mogą wprowadzać konsumentów w błąd, jeżeli miałyby znajdować się na tym samym rodzaju towarów – orzekł Sąd Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła hiszpańskiej spółki Jose A. Alfonso Arpon SL. W maju 2018 r. zarejestrowała ona w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak graficzny obejmujący napisy: „PLUMAflex” wyboldowaną czcionką oraz „by Roal” pisany kursywą. Napisom towarzyszył obrazek liścia po prawej stronie. Oznaczenie zostało zarejestrowane w klasie 25, obejmującej obuwie (z wyjątkiem ortopedycznego).
W sierpniu tego samego roku znany niemiecki producent odzieży i obuwia – Puma SE – złożył do EUIPO wniosek o unieważnienie hiszpańskiego znaku. Wskazywał na jego zbytnie podobieństwo do unijnego oznaczenia graficznego „PUMA” zarejestrowanego w 2014 r. również dla klasy 25 (oprócz obuwia zawiera ona również nakrycia głowy oraz odzież). EUIPO i później izba odwoławcza tego urzędu przyznały rację niemieckiemu podmiotowi, co doprowadziło do unieważnienia znaku. Hiszpańska spółka zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE. Ten jednak potwierdził ustalenia EUIPO.
Sąd UE zauważył, że początek unieważnionego znaku jest bardzo podobny do tego należącego do niemieckiego producenta („PLUMA” porównywane do „PUMA”). To istotne, jako że w przypadku hiszpańskiego oznaczenia słowo „PLUMA” jest najlepiej widoczne. Tego wrażenia nie zmienia dodanie drugiego członu napisu – słowa „flex” – jako że jest ono pozbawione charakteru odróżniającego. Zaś dopisek „by Roal”, mimo iż wskazuje konkretnie źródło pochodzenia towarów, wydaje się praktycznie niezauważalny przez potencjalnych konsumentów.
I choć Sąd UE przyznał, że unieważniony znak graficzny „PLUMAflex by Roal” jest podobny do „PUMA” co najwyżej w niskim stopniu, to jednak w kontekście towarów, na których miałby widnieć, czyli na obuwiu sportowym – mógłby wprowadzać konsumentów w błąd.
Skarga została więc odrzucona, a hiszpańska spółka obarczona kosztami postępowania. Od wyroku przysługuje jej odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 29 czerwca 2022 r. w sprawie T-357/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia