Sprawa dotyczyła hiszpańskiej spółki Jose A. Alfonso Arpon SL. W maju 2018 r. zarejestrowała ona w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak graficzny obejmujący napisy: „PLUMAflex” wyboldowaną czcionką oraz „by Roal” pisany kursywą. Napisom towarzyszył obrazek liścia po prawej stronie. Oznaczenie zostało zarejestrowane w klasie 25, obejmującej obuwie (z wyjątkiem ortopedycznego).
W sierpniu tego samego roku znany niemiecki producent odzieży i obuwia – Puma SE – złożył do EUIPO wniosek o unieważnienie hiszpańskiego znaku. Wskazywał na jego zbytnie podobieństwo do unijnego oznaczenia graficznego „PUMA” zarejestrowanego w 2014 r. również dla klasy 25 (oprócz obuwia zawiera ona również nakrycia głowy oraz odzież). EUIPO i później izba odwoławcza tego urzędu przyznały rację niemieckiemu podmiotowi, co doprowadziło do unieważnienia znaku. Hiszpańska spółka zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE. Ten jednak potwierdził ustalenia EUIPO.