Taką możliwość przewiduje rozporządzenie z 30 maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw, które wczoraj weszło w życie.
Autorzy zastrzegają, że rozwiązanie to będzie uruchamiane wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. – Przykładem takiego zdarzenia może być incydent powodujący zagrożenie radiacyjne, wymagający podania produktu leczniczego zawierającego jodek potasu możliwe największej części społeczeństwa – wskazują.