Po interwencji UOKiK importerzy marek: Ford, Nissan, Citroen, DS i Peugeot zmienili swoje praktyki, dzięki czemu naprawy gwarancyjne nie będą uzależniane od serwisowania pojazdów tylko w autoryzowanych stacjach obsługi - podał Urząd w czwartkowym komunikacie.

Urząd przypomniał, że zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami sprzedawcy nowych samochodów nie powinni wymagać od nabywców dokonywania przeglądów technicznych wyłącznie w autoryzowanych stacjach obsługi pod groźbą utraty gwarancji.

"Takie działanie może być uznane za porozumienie ograniczające konkurencję pomiędzy importerami i autoryzowanymi stacjami obsługi (ASO), którego skutki są niekorzystne zarówno dla kupujących samochody, jak i dla niezależnych warsztatów" - przestrzegł.

Jak podano, Prezes UOKiK sprawdził w ramach badania rynku, czy tego typu praktyki stosują polscy importerzy samochodów.

Przeanalizowano działania 14 importerów (Ford Polska, Stellantis Polska, Nissan Sales Central&Eastern Europe, Mazda Motor Logistics Europe, Opel Poland, Toyota Motor Poland Company Limited, FCA Poland, BMW Vertriebs, MMC Car Poland, Mercedes-Benz Polska, Kia Motors Polska, Renault Polska, Hyundai Motor Poland, Volkswagen Group Polska), którzy były odpowiedzialni za sprzedaż następujących marek samochodów osobowych – Ford, Nissan, Citroen, DS i Peugeot, Mazda, Opel, Toyota, Lexus, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, BMW, Mini, Mercedes, Smart, Kia, Renault, Dacia, Alpine, Hyundai, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Porsche.

Prezes Urzędu objął również badaniem ponad 70 przedsiębiorców - dealerów lub ASO, należących do sieci badanych importerów.

"Wątpliwości wzbudziły działania importerów pięciu marek: Ford, Nissan, Citroen, DS i Peugeot. Po przeprowadzonej interwencji przedsiębiorcy zmienili swoje praktyki i nie będą ograniczać uprawnień z tytułu gwarancji tylko ze względu na serwisowanie samochodów poza autoryzowanymi stacjami obsługi. To dobra wiadomość tak dla kierowców, którzy kupili lub planują kupić nowe samochody z salonów, jak i dla niezależnych warsztatów naprawczych" – podkreślił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji Urzędu.

Jeśli chodzi o samochody marki Ford, to jak wskazał Urząd, Ford Polska oferuje nabywcom samochodów dodatkową, płatną usługę serwisowania pojazdów w dowolnym ASO po upływie podstawowej gwarancji. Jednocześnie spółka zastrzegała, że realizacja zakupionych uprawnień jest możliwa, jeśli wszystkie przeglądy techniczne będą odbywały się w ASO.

Według Urzędu, po interwencji Prezesa UOKiK spółka Ford Polska zmieniła swój regulamin i obecnie serwisowanie pojazdu poza Autoryzowaną Siecią Dealerską nie powoduje automatycznej utraty uprawnień w ramach dodatkowej usługi. Przedsiębiorca zamieścił informację o zmianie na stronie internetowej, poinformował o niej swoje autoryzowane warsztaty oraz wysłał maile i smsy do klientów.

Z kolei w wypadku Nissana, aby utrzymać gwarancję nabywcy samochodów tej marki mieli obowiązek dokonywania przeglądów lub corocznej kontroli nadwozia u dealerów samochodów Nissan lub w autoryzowanych stacjach obsługi.

Jak podał UOKiK, po wystąpieniu Prezesa UOKiK spółka Nissan Sales Central&Eastern Europe usunęła ten wymóg i poinformuje o tym klientów oraz zaproponuje podpisanie odpowiedniego aneksu do książki gwarancyjnej.

Jeśli chodzi o samochody marki Citroen, DS i Peugeot, to spółka Stellantis Polska, która jest ich importerem, oferuje nabywcom pojazdów dodatkowe usługi gwarancyjne w ramach tzw. umów serwisowych, obejmujących m.in. usunięcie skutków awarii. Kierowca był do niedawna zobowiązany do wykonywania wszystkich czynności serwisowych oraz związanych z obsługą pojazdu w ASO lub w sieci operatora assistance.

"Spółka zmieniła swoje praktyki i obecnie dopuszcza możliwość napraw również w niezależnych warsztatach, jeśli są one dokonywane zgodnie ze standardem marki. Przedsiębiorca zamieścił informację o zmianach na stronach internetowych poszczególnych marek i powiadomił autoryzowane stacje obsługi oraz dystrybutorów nowych pojazdów" - poinformował Urząd.

W informacji Urzędu podkreślono, że Prezes UOKiK zakwestionował praktyki ograniczania uprawnień z tytułu gwarancji wyłącznie dlatego, że przeglądy oraz naprawy serwisowe wykonywano poza ASO.

"Warto przy tym pamiętać, iż te usługi muszą być dokonywane zgodnie ze standardami danej marki. Wykonanie przeglądu, naprawy czy serwisu niezgodnie z tymi standardami może powodować utratę uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji" - podkreślono w informacji Urzędu. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś