Od 1 lipca 2022 r. ruszy Centralny Rejestr Umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Będzie to rejestr elektroniczny, dostępny dla każdego nieodpłatnie. Dzięki niemu możliwe będzie sprawdzenie w jednym miejscu informacji np. o umowach o wartości przekraczającej 500 zł zawieranych od 1 stycznia 2022 r. przez gminy z całej Polski. Nowe regulacje to efekt tzw. ustawy antykorupcyjnej, czyli ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054), która od 1 lipca 2022 r. zmieni m.in. art. 34 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 655).
Nie wszystko zamieszczone