Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2057) przewiduje projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przygotowało go Ministerstwo Sprawiedliwości.
Projekt MS zakłada podniesienie do 500 zł progu wymagalnych zobowiązań dłużnika, które można przekazać do biura informacji gospodarczej. Będą one też musiały być wymagalne od co najmniej 60 dni. Wzrosnąć ma też do 1000 zł próg zobowiązania w przypadku dłużnika, który nie jest konsumentem.