Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw jest już gotowy i czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Według oceny skutków regulacji dokument ma trafić do 30-dniowych konsultacji.
– Przy systemie w pełni zinformatyzowanym nie ma podstaw do tego, by utrzymywać monopol sądu w tym zakresie. W innych krajach takich czynności dokonują organy administracji, tylko w Polsce przyjęło się, że musi to robić wyłącznie sąd – wyjaśnia nam wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.