Artykuły na temat: "księga wieczysta"

27 kwietnia 2019 r.

Czy ZUS może żądać zmiany wpisu w księdze wieczystej?