Naczelna Izba Aptekarska (NIA) zwróciła się do ministra aktywów państwowych z prośbą o interpretację przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 202). Nadal nie wiadomo bowiem, czy apteki ogólnodostępne znajdują się w grupie podmiotów, które obejmą korzystniejsze taryfy cen gazu (o problemie jako pierwszy informował portal Mgr.farm).

Skąd wzięły się wątpliwości interpretacyjne? Cały problem polega na tym, że ustawa nie wskazuje jednoznacznie aptek jako podmiotu, który może skorzystać z rozwiązań wprowadzonych nowymi przepisami. O ile w ustawie jednoznacznie wymieniono m.in. spółdzielnie socjalne, jednostki pomocy społecznej, żłobki czy kościoły, o tyle w zapisach wskazano jedynie ogólnie na „podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń”. Jak wskazuje NIA, która w piśmie powołuje się na definicje zawarte m.in. w prawie farmaceutycznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1997), rola apteki uległa przeobrażeniu, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu miesiącach. Nie jest to już tylko miejsce, w którym dystrybuuje się leki, lecz także sprawuje opiekę farmaceutyczną czy szczepi przeciw COVID-19 i grypie. Zdroworozsądkowa interpretacja nakazywałaby więc przyjąć, że apteki powinny podlegać pod definicję zawartą w ustawie, jednak do tej pory MAP nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Wcześniej nie zaakceptowano również poprawki zgłoszonej przez NIA, która miała umieścić apteki w katalogu podmiotów podlegających pod przepisy tzw. ustawy gazowej.
„Z uwagi na duże znaczenie opisanego problemu dla wszystkich polskich farmaceutów wykonujących zawód w aptekach ogólnodostępnych, Naczelna Rada Aptekarska zwraca się z prośbą do Pana Premiera o potwierdzenie, że apteki ogólnodostępne, jako placówki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, będą objęte ochroną taryfową w celu ochrony aptek ogólnodostępnych przed ogromnymi wzrostami kosztu zakupu paliw gazowych, w związku z sytuacją na rynku gazu” – zaapelowała w piśmie Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Przypomnijmy, że nawet w sytuacji, gdy dany podmiot został wymieniony jako uprawniony do skorzystania z korzystniejszych taryf, rozwiązanie nie obejmie go automatycznie. Konieczne jest złożenie oświadczenia, w którym odbiorca wskaże m.in. dane służące określeniu szacunkowej części paliwa gazowego, która zostanie zużyta przez placówkę.