Samodzielnie w imieniu spółki może działać tzw. prokurent samoistny. Nawet jeżeli powołanych zostanie ich kilku, to każdy z nich będzie miał prawo do samodzielnego reprezentowania spółki. Jednak w niektórych spółkach powołuje się przynajmniej dwóch tzw. prokurentów łącznych. Osoby mające taki status powinny już działać w imieniu spółki wspólnie.
W praktyce często pojawiają się problemy, gdy w spółce funkcjonuje zarówno zarząd, jak i prokurenci. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to sposób reprezentowania spółki może określać jej umowa. Gdy nie zawiera ona żadnych postanowień w tym zakresie, to wówczas do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka łącznie z prokurentem. Zgłaszano jednak wątpliwości, czy takie rozwiązanie faktycznie nie ogranicza samodzielności prokurenta samoistnego, zmuszając go niejako, aby zawsze współdziałał w takich sytuacjach z członkiem zarządu.