Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego (dalej: p.r.) oraz prawa upadłościowego implementuje tzw. unijną dyrektywę drugiej szansy. Jej celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych w krajach członkowskich w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W myśl dyrektywy postępowanie takie ma umożliwić przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji kontynuowanie działalności. Ustawa ma wejść w życie 17 lipca 2022 r.
- Dziś - nowelizując prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - robimy kolejny bardzo ważny krok, który przyspieszy i usprawni postępowania restrukturyzacyjne, co przyczyni się do ochrony firm przed upadłością i ratowania miejsc pracy - mówi DGP odpowiedzialny za prace nad projektem wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł. Jak podkreśla, ogromnym sukcesem Ministerstwa Sprawiedliwości jest zmniejszenie liczby upadłości likwidacyjnej przedsiębiorców w stosunku do stanu sprzed pandemii (patrz: infografika). Przyczyniło się do tego, jak mówi, wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR).