Zwiększenie efektywności nadzoru nad jakością żywności nie tylko przy jej wytwarzaniu, lecz także w obrocie hurtowym i detalicznym – to cel nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt w tej sprawie, przedłożony przez resort rolnictwa, wczoraj miała przyjąć Rada Ministrów.
Wiele zaproponowanych przepisów doprecyzowuje zasady postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), a także odnosi się do ochrony danych osobowych. Planowane są także zmiany przepisów karnych w ustawie z 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.
Najistotniejsze ze zmian dotyczą sprzedaży artykułów spożywczych na odległość, w szczególności przez internet
Najistotniejsze ze zmian dotyczą sprzedaży żywności na odległość, w szczególności przez internet. Ma tu zostać wprowadzona możliwość anonimowego pobrania próbki takiego artykułu przez przedstawiciela IJHARS. Uzupełniono także definicję samych artykułów rolno-spożywczych, wskazując także na pasze dla zwierząt domowych. Możliwe też będzie sprawdzanie sytuacji w zakładach żywienia zbiorowego poprzez zakup kontrolny produktów (przy tej czynności kontroler musi ujawnić się i pokazać upoważnienie do działania). IJHARS będzie też mogła korzystać z pomocy policji.
W projekcie wskazano też wyraźne możliwość pobierania przez IJHARS próbek do kontroli oznakowania, wykonywania fotografii weryfikowanych artykułów, sporządzania więcej niż jednego egzemplarza protokołu z kontroli. Wprowadzono też dodatkowy szczególny tryb uzupełniania ustaleń kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
IJHARS przyznano też prawo stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Już w styczniu zeszłego roku rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wskazywał, że proponowane przepisy zbyt mocno ograniczają gwarancje praw przedsiębiorców, w szczególności przez dopuszczenie ponownego sprawdzania przedmiotu objętego zakończoną już wcześniej kontrolą.
Etap legislacyjny
Projekt przed skierowaniem do Sejmu