Projekt w tej sprawie, przedłożony przez resort rolnictwa, wczoraj miała przyjąć Rada Ministrów.
Wiele zaproponowanych przepisów doprecyzowuje zasady postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), a także odnosi się do ochrony danych osobowych. Planowane są także zmiany przepisów karnych w ustawie z 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.