W ciągu ostatniego roku w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców wydano siedem pozytywnych uchwał na podstawie lex deweloper, czyli ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1538). Przez pierwsze dwa lata jej obowiązywania - tylko jedną. Przepisy te ma zmienić przygotowywana w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szybszą ścieżkę inwestycyjną, której podstawą są uchwały lokalizacyjne, ma zastąpić zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI).
Zniweczenie dorobku