W załączniku do projektu wskazano 10 substancji, które zespół ds. suplementów diety (organ doradczy głównego inspektora sanitarnego) uznał w dwóch ostatnich uchwałach za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Chodzi o chlorowodorek johimbiny oraz grupę johimbiny, pieprz metystynowy (znany także jako kava kava), pankreatynę, ibutamoren, DMAA, ligandrol, ostarynę, andarynę, RAD-140 oraz świerzbiec właściwy. Nowelizacja zakłada, że produkty zawierające powyższe składniki, które zostały już wprowadzone do obrotu, mogłyby w nim pozostać nie dłużej niż przez 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia.
Zaproponowane przepisy są o tyle ciekawe, że w praktyce nadają moc prawną uchwałom wspomnianego zespołu ds. suplementów diety. Na łamach DGP opisywaliśmy krytykę ze strony przedsiębiorców, którzy podnosili, że uchwały tego zespołu – choć nie mają mocy prawnej – bywają podstawą do wszczynania postępowań wyjaśniających i wycofywania produktów przez organy inspekcji sanitarnej („Uchwały bez mocy prawnej. Ale z dużą siłą rażenia” DGP nr 188/2021 r.). Prawnicy wskazywali wówczas, że uchwały organu doradczego inspekcji sanitarnej nie mogą stanowić podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych skutkujących wycofaniem suplementów diety z obrotu.