1. Na bazie starego p.z.p. zawarliśmy umowę z lokalną firmą na budowę miejskiego targowiska. W trakcie wykonywania usługi nastąpił spory wzrost cen. Czy firma może domagać się zmiany umowy?
Na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2004 r. obowiązek efektywnego wydatkowania środków publicznych wywodzono z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W świetle tego przepisu wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem m.in. zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.