UOKiK ukarał pięciu uczestników zmowy przetargowej na Śląsku. Kara wyniosła łączne 1,2 mln zł, ale jedna z firm nie zapłaciła nic dzięki procedurze łagodzenia kar.

Nielegalne porozumienie dotyczyło przetargu na odśnieżanie dróg w zimie i utrzymywanie czystości latem w Tychach w latach 2015‒2018. Prezes UOKiK nałożył na czterech uczestników zmowy przetargowej kary finansowe. Piąta firma złożyła natomiast w trakcie postępowania wniosek o objęcie procedurą leniency. Wymaga ona, by przedsiębiorca m.in. przedstawił istotne, nieznane wcześniej dowody, a w zamian może liczyć na uniknięcie kary, co też nastąpiło w tym przypadku.
Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu.