– Skutkuje to obowiązywaniem niesłusznie przyznanych patentów, które ograniczają lub przynajmniej opóźniają konkurencję na rynku – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana.
Z kolei Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, zaznacza, że ma to istotny wpływ na dostęp pacjentów do terapii oraz na wydatki NFZ związane z refundacją leków. – Konkurencja ze strony leków generycznych może bowiem obniżyć cenę medykamentów tracących ochronę patentową nawet o 66 proc. – podkreśla Rychwalski.