W Senacie procedowane są projekty regulacji nowelizujących ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne. Planowane przepisy mają między innymi umożliwić farmaceutom dokonywanie szczepień ochronnych w aptekach już nie tylko przeciwko COVID-19, ale również przeciwko grypie sezonowej.

Obawy aptekarzy