Przedsiębiorcy, którym nie udało się uzyskać subwencji z tytułu Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju, musieli zmierzyć się nie tylko z brakiem możliwości złożenia odwołań od decyzji organu (w sytuacji gdy w całości odmówiono przyznania wsparcia finansowego). Wątpliwości prawników wzbudziła również kwestia wyboru sądu (powszechnego lub administracyjnego), do którego można złożyć ewentualny pozew. Jednoznacznie rozwiał je właśnie Naczelny Sąd Administracyjny, który po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie właściwości sądów. Prawnicy są jednak podzieleni co do oceny skutków postanowienia.
Brak uprawnień do wydawania decyzji