Artykuły na temat: "orzeczenie NSA"

15 września 2020 r.

Sekurytyzacja wierzytelności leasingowej nie musi pozbawiać przychodów i kosztów