Wiceprezes wskazał, że został wydłużony termin, do którego przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii Covid-19, będą mogli rozliczyć nadwyżkę z pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Pierwotnie termin ten był planowany na 31 stycznia 2022 r., ale z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz PFR został przedłużony przez Radę Ministrów do 15 marca 2022 r. "Chodzi o to, żeby konieczność spłaty nie zaburzyła płynności finansowej przedsiębiorców, którzy wciąż mogą odczuwać skutki pandemii" - wyjaśnił wiceprezes. Dodał, że to efekt konsultacji z środowiskami przedsiębiorców i realizacja ich postulatów.

Wskazał, że pierwszy etap umorzeń, który właśnie się rozpoczął, dotyczy MŚP, czyli przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Przypomniał, że ci przedsiębiorcy po uruchomieniu Tarczy 2.0(ruszyła 15 stycznia br. - PAP) mogli wystąpić o wsparcie z PFR, sami przewidując i wyliczając stratę, jaką poniosą w wyniku zamknięcia firm. Teraz - jak powiedział - powinni się z tego rozliczyć, dowodząc, że faktycznie takie straty ponieśli, a jeśli otrzymali więcej niż wynika to z danych finansowych, muszą zwrócić otrzymaną nadwyżkę. Dodał, że rozliczający się przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenia ws. rozliczeń, oraz dołączyć do nich w formie załączników odpowiednie pliki JPK. Rozliczenia odbywają się bankach, gdzie firmy wnioskowały o subwencje.