Już niebawem można spodziewać się pierwszych przetargów ogłaszanych i prowadzonych na platformie e-Zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych właśnie rozpoczął pilotaż modułu do składania ofert i wniosków. To najistotniejszy element całej platformy umożliwiający przeprowadzanie przetargu. Na początek będzie je prowadzić grupa 100 zamawiających z całej Polski wytypowanych przez UZP.
− Wdrożenie tego modułu to jeden z najważniejszych momentów w procesie elektronizacji zamówień publicznych. Oddajemy do dyspozycji narzędzie, które w dużej mierze przyczynia się do tego, iż docelowo przy pomocy platformy e-Zamówienia będzie można w sposób bezpłatny i bezpieczny przeprowadzać postępowania o zamówienia publiczne i konkursy. W powiązaniu z pozostałymi modułami będziemy również widzieć pełną drogę postępowania - od momentu planowania, poprzez ogłoszenia, przeprowadzenie procedury, informacje przesyłane do prezesa UZP, rozstrzygnięcie postępowania, aż do zakończenia realizacji umowy o zamówienie - mówi Hubert Nowak, prezes UZP.