Jak informowaliśmy w DGP, Ministerstwo Zdrowia prowadzi rozmowy robocze na temat zmian w przepisach dotyczących zakazu reklamy aptek. W konsultacjach bierze udział również główny inspektor farmaceutyczny. Czy pana zdaniem istnieje konieczność nowelizacji prawa farmaceutycznego w tym zakresie?
Obecne brzmienie art. 94a prawa farmaceutycznego oraz jego szeroka wykładnia dokonana przez sądy administracyjne w zasadzie eliminuje podmiot prowadzący aptekę z różnorodnych działań innowacyjnych czy też promocyjnych. Eliminuje to również zgodną z prawem i tak bardzo pożądaną konkurencję, a w rezultacie szkodzi pacjentom i prowadzi do wzrostu cen. Zmiany są jak najbardziej pożądane, jednak obawiam się, że kierunkiem prac nie jest daleko idąca liberalizacja tego zakazu, a jedynie dopuszczenie kilku dodatkowych form informacji do wąskiego katalogu wyłączeń.